• Home
  • Uroflowmetrie

Uroflowmetrie

Uroflowmetrie patří mezi základní urologické metody, je neinvazivní a lze ji snadno opakovat. Jedná se o měření průtoku moče (množství moče za čas). Pro provedení tohoto vyšetření je potřeba dostatečný objem moči (alespoň 150 ml), před vyšetřením je třeba tedy přiměřeně pít a nejít na toaletu. Pacient močí do speciálně upravené toalety – uroflowmetru, který měří rychlost a množství moče v průběhu močení. Výsledkem je křivka, kde můžeme zhodnotit, zda je proud moči souvislý nebo přerušovaný, maximální a průměrný průtok, dále časové zpoždění mezi začátkem snahy o močení a reálným začátkem močení apod.

Naše ordinace má nejmodernější přístroj Danflow 3000 od firmy Medkonsult. Je řešen jako periferní jednotka počítače, s kterým je bezdrátově spojen. Přístroj tedy může být umístěn i na toaletě nebo v ordinaci, aniž by byl přítomen obsluhující personál. Respektujeme tak přirozený stud při močení.

Uroflowmetr
Uroflowmetr se stoličkou pro vyšetření žen a imobilních pacientů