Služby

Nabízíme Vám služby moderní urologické ambulance, partnerský přístup a klidné prostředí.

Naše vybavení:

• ultrazvukový přístroj s Dopplerovským zobrazením s konvexní i lineární sondou
• základní endoskopické instrumentárium pro vyšetření dolních močových cest – rigidní a flexibilní cystoskop s možností biopsie ev. odstranění stentů z horních močových cest
• urodynamický přístroj pro základní urodynamické vyšetření v urologii – uroflowmetrie
• zákrokový sálek pro malé výkony v lokální anestezii – abraze kondylomat, ateromů, frenuloplastiky

Další výkony a vyšetřovací metody provádíme ve spolupráci s urologickým oddělením nemocnice Most.

Další spolupracující pracoviště:

  • Klinika urologie a robotické chirurgie Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, Krajská zdravotní a.s.
  • Urogynekologická ambulance Nemocnice Teplice, Krajská zdravotní a.s.
  • Komplexní onkologické centrum Krajské zdravotní a.s.
  • Klinika dětské chirurgie FN Motol
  • Urologická klinika FN Motol
  • Urologická klinika VFN Praha
  • Urologická klinika FN Hradec Králové
  • Urologická klinika FN Plzeň