• Home
  • Urologie Peremský

Děkujeme

I díky Vaší podpoře a požadavku Sdružení obcí regionu Krušných hor rozhodlo nejvyšší vedení VZP o uzavření smlouvy s naší ambulancí v úvazku 0,6. Tedy od 1.dubna pro Vás otevíráme urologickou ordinaci v Litvínově a to tři dny v týdnu.

Životopis lékaře

MUDr. Zdeněk Peremský

Pregraduální vzdělání
Promoce na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 2002

Odborné vzdělání a kvalifikace (přehled)
Atestace v oboru urologie v roce 2011

Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru urologie – udělena dne 2.3.2012

Zaměstnání dřívější a současné
• Nemocnice Teplice, p.o., Urologické oddělení – sekundární lékař 1.7.2002-30.4.2006
• Nemocnice Most, p.o., Uurologické oddělení – sekundární lékař 1.5.2006 – 31.8.2007
• Nemocnice Most, o.z., Krajská zdravotní a.s., Urologické oddělení – sekundární lékař 1.9.2007 – dosud