Sponzoring

Vážení příznivci naší ordinace,
dovoluji si Vás požádat o zvážení sponzorského daru pro rozvoj naší ambulance, jejíž péči můžete využít Vy i Vaši blízcí. Každého sponzorského daru si v této ekonomicky složité době velice vážím.
V případě, že zvažujete poskytnutí sponzorského daru pro urologickou ambulanci, zkontaktujte mne, prosím, na emailu: urologieperemsky@seznam.cz. Bude s Vámi sepsána “Darovací smlouva”, na jejímž základě si můžete hodnotu sponzorského daru odečíst od základu daně z příjmu.
Naše ambulance poskytuje základní preventivní, diagnostickou a následnou poléčebnou dispenzarizaci v oblasti chorob močopohlavního ústrojí pro pacienty zejména z okresů Most, Teplice a Chomutov. Vzhledem k těžebně a chemickoprůmyslovému charakteru této oblasti jsou místní obyvatelé rizikovou skupinou. Například u nádorů močového měchýře je chemický průmysl po kouření druhý nejčastější rizikový faktor pro vznik tohoto nádorového onemocnění.