• Home
  • Životopis lékaře

Životopis lékaře

MUDr. Zdeněk Peremský

Pregraduální vzdělání
Promoce na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 2002

Odborné vzdělání a kvalifikace (přehled)
Atestace v oboru urologie v roce 2011

Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru urologie – udělena dne 2.3.2012

Zaměstnání dřívější a současné

  • Nemocnice Teplice, p.o., Urologické oddělení – sekundární lékař 1.7.2002-30.4.2006
  • Nemocnice Most, p.o., Urologické oddělení – sekundární lékař 1.5.2006 – 31.8.2007
  • Hemodialyzační středisko v Mostě – Fresenius medical care – lékař – 2006-2008
  • Nemocnice Most, o.z., Krajská zdravotní a.s., Urologické oddělení – sekundární lékař 1.9.2007 – dosud

Zahraniční stáže

  • 2009 – da Vinci Surgical Systém Off-Site Training Program for a Console Surgeon, Strasbourg, France
  • 2014 – The Training was concerned with flex. URS with Laser device and stone disease managment – ESWL/EPL, Neunkirchen, Germany